Vad är wellness?

Wellness är ett begrepp som ligger ganska nära det svenska ordet friskvård. När man talar om hälsa handlar det ofta om hur man ska bekämpa skador och sjukdomar efter att de uppkommit. Men vad händer om man i stället fokuserar på det som får människor att må bra, och på detta sätt undviker att ohälsa uppkommer?

Det är detta som är det centrala i wellness. Det betyder att begreppet förutom sådant som ryms inom traditionell sjukvård också handlar om kosthållning, sömn, träning och den allmänna känslan av välbefinnande och balans i tillvaron. Att vårda sina relationer är lika viktigt som att träna, och man bör heller inte glömma bort att rensa sitt hem på produkter som innehåller giftiga ämnen.

Det vanligaste är att den som börjar intressera sig för wellness nyligen har återhämtat sig från en allvarlig sjukdom. Men det är att vara sent ute. Man bör ta ansvar för sin hälsa redan från början. Exakt vad detta innebär varierar från en person till en annan.

Homeostas

Vissa av de som föreläser om wellness anklagas för att vara new age-människor eller kvacksalvare, men faktum är att det finns ett koncept inom den etablerade medicinen som är mycket likt wellness. Ordet betyder egentligen jämvikt, till exempel när det kommer till kroppstemperatur eller balans mellan surt och basiskt.

Människokroppen strävar efter balans på många områden. En gång i tiden trodde man att sjukdomar orsakades av obalans mellan fyra kroppsvätskor. Den teorin är sedan länge övergiven, men idag vet man att om njurarna inte fungerar som de ska kan det få till följd att saltnivån i blodet blir för hög eller för låg, vilket inte är bra för hälsan. Obalans av annan art kan orsaka diabetes.

Homeostasen som process upptäcktes av den franske fysiologen Claude Bernard, som på 1800-talet upptäckte att temperatur, pH-värde och glukoshalt i interstitialvätskan som omger cellerna var konstant under de flesta förhållanden.