Sexualhälsa och klamydiatest

Sex är, för de flesta av oss, en viktig del av livet. Något som är förenat med njutning och intimitet – men också med vissa risker. Den sexuella hälsan påverkar hälsan i stort och det är viktigt att se till att man skyddar sig. Men ibland är olyckan ändå framme.

Vi kan vara tacksamma över att vi lever i en tid med större sexuell frihet. Men med frihet kommer också ansvar, inte bara för sin egen hälsa – utan också människorna i ens närhet.

Klamydia är den vanligaste könssjukdomen i Sverige. Och det är bra att testa sig med jämna mellanrum. Om man tycker att det känns jobbigt att besöka en mottagning för att lämna prov går det lika bra att testa sig själv hemma test.

 

När ska man testa sig för klamydia?

 

Symptomen för klamydia inkluderar vanligtvis illaluktande flytningar och sveda då man urinerar. Men man kan också vara helt symptomfri. Därför är det viktigt att testa sig, även om du känner dig frisk, om man har haft oskyddat sex. För oavsett om du upplever besvär eller inte gör klamydian dig ändå mer mottaglig för ytterligare infektioner, och på RSFL skriver man:

 

Att gå runt med en obehandlad könssjukdom gör att ytterligare könssjukdomar har lättare att ta sig in i kroppen. Det gör också att det är extra viktigt att testa sig och få behandling om man har en infektion.

 

Vad händer om testet är positivt? Det är lyckligtvis enkelt att behandla klamydia. Detta gör man med antibiotika. Och att, under en kortare period, avstå från sexuellt umgänge.